មានការកែប្រែរាងកាយចំនួន 516 ដែល 268 គឺជាការចោះនៅលើ... - SCKH

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ADS HERE


មានការកែប្រែរាងកាយចំនួន 516 ដែល 268 គឺជាការចោះនៅលើ...

រឿងចម្លែកៗ ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ ...
ដំណឹងដ៏ចម្លែករបស់បុរសជនជាតិអាឡឺម៉ង់ ដែលបានបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោកសម្រាប់ការកែប្រែរាងកាយRolf Buchholz មានការកែប្រែរាងកាយចំនួន 516 ដែល 268 គឺជាការចោះនៅលើលិង្គរបស់គាត់។


     ការបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោកគឺជាស្នាដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ហើយជារឿយៗនាំទៅដល់ព័ត៌មានចម្លែកៗមួយចំនួន។ នោះពិតជាករណីរបស់ Rolf Buchholz បុរសជនជាតិអាឡឺម៉ង់អាយុ 60 ឆ្នាំដែលមានកំណត់ត្រាពិភពលោកសម្រាប់ការកែប្រែរាងកាយ។


Buchholz បានបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោក Guinness សម្រាប់ការកែប្រែរាងកាយភាគច្រើនលើមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅអាយុ 40 ឆ្នាំ ហើយបានក្លាយជាមនុស្សញៀននឹងដំណើរការនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងចំណោមការកែប្រែរាងកាយ 516 របស់គាត់ 268 គឺជាការចោះលិង្គ។ យោងទៅតាមគាត់ ពួកគេមិនរារាំងជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់ទេ។ ទោះ​បី​ជា​ពិបាក​ក្នុង​ការ​យល់​ឃើញ​ថា​គាត់​ហាក់​ដូច​ជា​ស្មោះ​ត្រង់។Post Bottom Ad


Home Pages