ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤នាក់ សុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ទាក់ទងនឹង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» - SCKH

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ADS HERE


ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤នាក់ សុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ទាក់ទងនឹង«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន៣៩នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ៤នាក់។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ករណីវិជ្ជមានថ្មី និងជាសះស្បើយខាងលើ សុទ្ធតែជាអ្នកជាប់ទាក់ទងនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»។

តាមក្រសួងសុខាភិបាល រហូតមកដល់ពេលនេះ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩សរុប ១២៦៤ករណី ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ៦២៣នាក់ បានជាសះស្បើយ។ 

ជាមួយគ្នានោះ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ» ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកើនដល់ ៧៥១នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយ១៣៥នាក់ផងដែរ៕


Post Bottom Ad


Home Pages