របៀបថ្មីមួយដែលយន្តហោះ (drones) គ្មានមនុស្សបើកអាចជាអនាគតនៃកសិកម្មឥណ្ឌា - SCKH

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ADS HERE


របៀបថ្មីមួយដែលយន្តហោះ (drones) គ្មានមនុស្សបើកអាចជាអនាគតនៃកសិកម្មឥណ្ឌា


របៀបដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអាចជាអនាគតនៃកសិកម្មឥណ្ឌា
វិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាធម្មតាមិនបានរក្សាល្បឿនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនោះទេ ដោយពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើវិធីសាស្រ្តប្រពៃណី។


ប៉ុន្តែអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដែលមានឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យា Drone កំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរវា - កសិដ្ឋានមួយក្នុងពេលតែមួយ។


ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងលើកទឹកចិត្តកសិករឱ្យប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពដំណាំ និងបាញ់ថ្នាំជាមួយជី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។ និន្នាការនេះកើតឡើងចំពេលផែនការមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅឆ្នាំ 2030 ។
Arunoday Mukharji របស់ BBC បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុក Kancheepuram ក្នុងរដ្ឋ Tamil Nadu ភាគខាងត្បូង ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលកសិករកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងការធ្វើការជាមួយឧបករណ៍នៅលើវាលស្រែរបស់ពួកគេ។

Post Bottom Ad


Home Pages