យានអវកាស​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ទៅកាន់ ISS ដើម្បី​នាំយក​អវកាសយានិក​ដែលជាប់គាំង​មកផ្ទះវិញ - SCKH

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ADS HERE


យានអវកាស​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ទៅកាន់ ISS ដើម្បី​នាំយក​អវកាសយានិក​ដែលជាប់គាំង​មកផ្ទះវិញ

 យានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកមួយត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ដើម្បីជួយនាំយកអវកាសយានិកបីនាក់មកផ្ទះវិញនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ (ISS) បន្ទាប់ពីយានត្រឡប់ដើមរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខាតដោយអាចម៍ផ្កាយតូចមួយ។

កន្សោមនេះគ្រោងនឹងចូលចតនៅ ISS នៅថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងនាំយកអវកាសយានិកទាំងបីនាក់មកផ្ទះវិញរហូតដល់ខែកញ្ញា។
Post Bottom Ad


Home Pages