ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងយុត្តិធម៌ រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីអំពី « ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត » - SCKH

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ADS HERE


ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងយុត្តិធម៌ រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីអំពី « ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត »

 


ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ឯកឧត្ដមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង យុត្តិធម៌ និងសហការី អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីអំពី « ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល ដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត » ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ

Post Bottom Ad


Home Pages